Redakcja

Prezes zarządu: Grzegorz Tamecki

tamecki@tygodnikfaktycznie.pl

Redaguje zespół:

redakcja@tygodnikfaktycznie.pl

Michał Charzyński (dział dokumentacji, p.o. redaktora naczelnego), Paulina Arciszewska-Siek (sekretarz redakcji), Justyna Cieślak, Ariel Szenborn, Łukasz Piotrowicz, Łukasz Lipiński, Daniel Stańczyk, Piotr Czerwiński, Maciej Adamczyk, Adam Kubik, Wojciech Jaho, Krzysztof Wyka.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 45 z drukarnią w Łodzi przy ul. I. Skorupki 17/19.