Prenumerata

W odpowiedzi na oczekiwania wyrażane przez wiele osób, zapraszamydo zaprenumerowania „Tygodnika Faktycznie” bezpośrednio w wydawnictwie Księży Młyn Press Sp. z o.o. w Łodzi.

Cennik prenumeraty wraz z kosztami wysyłki (listem ekonomicznym):
l za październik [IX] – 23,60 zł.
l IV kwartał (IV KW) – 76,70 zł.

Powyższe miesięczne okresy prenumeraty można łączyć, wnosząc sumę opłat za poszczególne miesiące.
Dane do wpłaty:
„Księży Młyn Press” Sp. z o.o.,
ul. Księży Młyn 16, 90-345 Łódź
Konto do wpłat:
95 1050 1461 1000 0090 3090 8124

W rubryce „tytułem wpłaty” przelewu prosimy podać adres odbiorcy tygodnika i opis z nawiasu,

np. [VIII] za sierpień lub
[III KW] dla trzeciego kwartału.

W jaki sposób zakupić numery archiwalne:

W razie chęci dokupienia
numerów archiwalnych nieobjętych powyższym cennikiem prosimy wskazać interesujący Państwa numer.

Przykładowo: przy braku numeru trzeciego prosimy o dopisek „3/2016” w rubryce „tytułem wpłaty” na przelewie lub dowodzie wpłaty.

Cena jednego numeru archiwalnego wraz z kosztami wysyłki wynosi 4,50 zł lub 5,30 zł (od nr 22/2017).

Istnieje możliwość zaprenumerowania tygodnika listem priorytetowym. Cena wysyłki uzależniona jest od okresu trwania prenumeraty.

W celu dokonania wyceny
uprzejmie prosimy o kontakt
z redakcją pod numerem telefonu: 783-072-858.

Dziękujemy,
Redakcja „Tygodnika Faktycznie”